ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อ่านคำพิพากษาและคำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยวิธีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม ที่เข้าคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ๑ ปี ของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

 

 

 

 

   

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินนัดอ่านคำพิพากษา

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image