ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ) ได้เข้าร่วมงาน Judicial Symposium on Intellectual Property : IP Dispute Resolution in the Asia-Pacific Region ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการและข้าราชการ ศาลยุติธรรม ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ และรับนโยบายจากประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมการสัมมนาผู้บริหารศาลยุติธรรมและงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ (อายุครบ ๗๐ ปี) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

+

            

           

image
image
image
image
image
image