ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ พร้อมคณะผู้พิพากษา ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และข้าราชการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าเยี่ยมคารวะขอพรจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางพร้อมคณะผู้บริหาร ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image