ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดโครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับคดีชำนัญพิเศษกับหน่วยงานระหว่างประเทศ แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมอบกระเช้าให้แก่ข้าราชการตุลาการและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่หายจากอาการป่วย ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมกับศาลล้มละลายกลาง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เปิดการบรรยายหัวข้อ การค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ภายใต้โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (Smart Library)

     

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินนัดอ่านคำพิพากษา

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image