ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๗ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมงานกีฬาสีสำนักงานศาลยุติธรรม ภายใต้ชื่อทีม “ยุติธรรมวังหน้า” ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ บวงสรวงยอดประสาทศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบ ๑๓๗ ปี ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านกฎหมาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ : ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ภายใต้โครงการ “๑๓๗ ปี วันศาลยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ” ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

            

           

image
image
image
image
image
image