ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมประชุม “โครงการประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 10 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิควิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีชำนัญพิเศษ” ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ ศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

            

           

image
image
image
image
image
image