ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดพิธีอัญเชิญ “พระพุทธวิศิษฏพิชิตมารประทานพร” ประดิษฐาน ณ ห้องพระศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิด “การประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๓” ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดงานอภิปรายหัวข้อ เรื่อง “ประสบการณ์การตรวจสอบสิทธิบัตร” ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image