ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมอบกระเช้าให้แก่ข้าราชการตุลาการและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่หายจากอาการป่วย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าเยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้าให้แก่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ บรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นอุทธรณ์ผ่านโปรแกรม Zoom กับศาลชำนัญพิเศษทั่วประเทศ
วารสาร

     

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินนัดอ่านคำพิพากษา

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image