ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดโครงการ “ขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดโครงการ “ขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคดีชำนัญพิเศษ “เยาวชนนักกฎหมายคดีชำนัญพิเศษ : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษเพื่อชิงรางวัล President’s Award” ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลฎีกา


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image