ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ผู้พิพากษาและข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้ารายงานตัวต่อประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมืองที่เข้าเยี่ยมคารวะ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบของที่ระลึกแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการ ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image