ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

สัมมนาวิชาการแนวโน้มรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ด้านล่าง


image เอกสารแนบ