ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ติดต่อเราที่ตั้ง

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 7 - ชั้น 9
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210โทรศัพท์

 0 2142 4441

 

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social