ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีภาษีอากร

วิดีโอบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีภาษีอากร

วันที่ 6 กย 2565

ช่วงที่ 2

วันที่  7 กย 2565