Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงimage

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ทุกวันพุธ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ณ ห้องพระ ชั้น ๙ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ