ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการอาคารที่ทำการศาลฎีกาหลังใหม่

                เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นำคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเปิดทำการอาคารที่ทำการศาลฎีกาหลังใหม่


image เอกสารแนบ