ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ข้าราชการตุลาการ และบุคลากรของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ในการนี้ ประธานศาลฎีกา ได้มอบนโยบายภายใต้แนวคิด "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน" แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการตุลาการ และบุคลากรของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมทั้งเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรตามส่วนงานต่าง ๆ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ