ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพร ทำบุญตักบาตรและบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๑๕ นาฬิกา นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพร ทำบุญตักบาตรและบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลภาษีอากรกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลแขวงพระนครเหนือและศาลแขวงดอนเมือง พร้อมด้วยหน่วยงานในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ บริเวณโถงกลางชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ