ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน ให้การต้อนรับนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะ ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ