ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ และรับนโยบายจากประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา
image

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าคารวะ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกาและรับมอบนโยบายตลอดจนแนวทางการบริหาร จากประธานศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ