ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ