ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันมาฆบูชา ประจำปี 2566"

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้ นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันมาฆบูชา ประจำปี 2566" ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ