ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดบรรยายหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน"

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดบรรยายหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน" โดยได้รับเกียรติจากนายวรัญ มณีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มรับยื่นบัญชีและพัฒนาระบบงานตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 8/3 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ