ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

การติดตามผลความคืบหน้าของคดี ผ่านเว็บไซต์ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

***************** ติดตามผลความคืบหน้าของคดี*********************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** คำพิพากษา ***
                  - 2559                                     - 2560
                  - 2561                                     - 2562 

                  - 2563                                     - 2564

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** คำวินิจฉัย ***
                 - 2560                                       - 2561
                 - 2562               
                        - 2563 
                 - 2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (ประกัน) ***
                  - 2560                                       - 2561
                  - 2562                                       - 2563
                  - 2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** คำสั่งคำร้อง ***
                  - 2559                                       - 2560
                  - 2561                                       - 2562

                  - 2563                                       - 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------