ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ขอเชิญสถาบันการศึกษา ระดับอุมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายคดีชำนัญพิเศษ เพื่อชิงรางวัล PRESIDENT'S AWARD และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญสถาบันการศึกษา ระดับอุมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายคดีชำนัญพิเศษ เพื่อชิงรางวัล PRESIDENT'S AWARD และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ