ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์ ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายคดีชำนัญพิเศษแก่นักศึกษา

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์ ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายคดีชำนัญพิเศษแก่นักศึกษา


image เอกสารแนบ