ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  เรื่องการเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในวันหยุดราชการ  ตั้งแต่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  เรื่องการเปิดทำการศาล และพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย ให้ได้รับการปล่อยตัวโดยเร็ว จึงมีการกำหนดให้เปิดทำการศาลฯ ในวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  


image เอกสารแนบ