ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึง กันยายน 2563 (ระยะเวลา 8 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2563

image เอกสารแนบ