ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ