ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๗ นาฬิกา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดกิจกรรมทำบุญวันปีใหม่   ปี ๒๕๖๒ โดยมีการถวายภัตตาหารเช้า และถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบของขวัญและรางวัลพิเศษจำนวนมาก ให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  


image เอกสารแนบ