ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศึกษาดูงานระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

                 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายไชยยศ วรนันท์ศิริ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


image เอกสารแนบ