ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยมีนายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม นายไชยยศ วรนันท์ศิริ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายบุญเขตร์ พุ่มทิพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ                  ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอโคร่า จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมประชุม


image เอกสารแนบ