ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมกับสำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 ให้บริการรับยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมกับสำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 ให้บริการรับยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2565 แก่ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ