ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมอบหมายให้นางสาวรุ่งระวี โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายกิตติวัฒน์ มะปรางอ่อน บิดาของนางสาวเบญจวรรณ มะปรางอ่อน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ