ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาส เข้าปรึกษาข้อราชการภายใต้นโยบาย "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน"

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเข้าปรึกษาข้อราชการภายใต้นโยบาย "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน" ณ ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ