ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่พะเยาว์ วรินทรเวช มารดาของนางสาวผจงธรณ์ วรินทรเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดธรรมบูชา (ศาลา 1) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ