ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ พร้อมคณะ ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับ นายบัญชา สุวรรณน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือพร้อมคณะ ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ 2566 ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ