ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พร้อมคณะ ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับ นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ 2566 ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ