ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าเยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้าให้แก่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าเยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้าให้แก่ นายสัญชัย ลิ่มไพบูลย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ