ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ บรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นอุทธรณ์ผ่านโปรแกรม Zoom กับศาลชำนัญพิเศษทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้นายสุรพัศ เพ็ชรคง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ในฐานะเลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ ผ่านโปรแกรม Zoom กับศาลชำนัญพิเศษ ทั่วประเทศ ตามโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ