ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 2 และนายสุรพัศ เพ็ชรคง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ  ผู้แทนศาลชำนัญพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ