ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เดินทางไปบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้นายสุรพัศ เพ็ชรคง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในฐานะเลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เดินทางไปบันทึกเสียง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ตามโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ อาคารศาลอาญา กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ