ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดโครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับคดีชำนัญพิเศษกับหน่วยงานระหว่างประเทศ แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดโครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับคดีชำนัญพิเศษกับหน่วยงานระหว่างประเทศ แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือกับ The South Centre จัดการสัมมนา หัวข้อ “Course for Judges on Intellectual Property Rights, Competition and Public Health – Thailand” ณ ห้อง Dejavu โรงแรม พูลแมนคิงพาวเวอร์ รางน้ำ โดยนางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายตุล เมฆยงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยศาสตราจารย์คาลอส คอเรีย (Prof.Carlos María Correa) ผู้บริหาร The South Centre ในการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติบรรยายประกอบด้วย ศาสตราจารย์คาลอส คอเรีย (Prof.Carlos María Correa), ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ, นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ,      ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า, ผู้แทนจาก The South Centre, ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติเพื่อการค้าและการพัฒนา (UNCTAD),  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ