ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Peter N. Fowler, Senior Counsel for Enforcement, office of Policy and International Affairs, USPTO ที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือประสานความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ