ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมอบกระเช้าให้แก่ข้าราชการตุลาการและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่หายจากอาการป่วย

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมอบกระเช้าให้แก่ นายอิศเรศ ปราโมช ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่หายจากอาการป่วย ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ