ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมอบกระเช้าให้ข้าราชการตุลาการ และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบกระเช้าให้แก่ นายฤทธิรงค์ สมอุดร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นายวิวัฒน์      วงศกิตติรักษ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายสรายุทธ์ เตชะวุฒิพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่หายจากอาการป่วย ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.                    


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ