ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลล้มละลายกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลภาษีอากรกลาง ศาลแขวงดอนเมือง และศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมมือร่วมใจจัดนิทรรศการและกิจกรรมในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย (Easy Access to Justice)”  โดยมีนางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ