ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหนังสือวารสารกฎหมาย ฉบับพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔ และหนังสือแนะนำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ๖ ภาษา ให้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวภาวนา สุคันธวณิช ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  ได้มอบหนังสือวารสารกฎหมายศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ฉบับพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งรวมบทความ  ของผู้เขียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้มอบหนังสือแนะนำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฉบับภาษาไทยและฉบับแปลเป็นภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น ให้แก่ นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ.


image เอกสารแนบ