ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวภาวนา สุคันธวณิช ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมอบหมายให้นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา และข้าราชการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ลั้ง สุวรรณมา มารดาของนายชะรัตน์ สุวรรณมา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ณ วัดคลองใหญ่สถิตยาราม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี.


image เอกสารแนบ