ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบของที่ระลึกแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการ ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางสาวภาวนา สุคันธวณิช ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบของที่ระลึกแก่นายชัยวัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นางสาวกุลธิดา ท้าวมฤทธิ์ และนางสาวอนุธิดา เนิดน้อย ข้าราชการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น


image เอกสารแนบ