ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ พร้อมคณะผู้พิพากษา ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวภาวนา สุคันธวณิช ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับนางสาวปทิตตา สิริภาพโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔  ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.