ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวภาวนา สุคันธวณิช  ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายไชยยศ วรนันท์ศิริ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับนายวรวุฒิ ทวาทศิน รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพร้อมคณะผู้บริหาร ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.


image เอกสารแนบ