ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวภาวนา สุคันธวณิช  ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่เข้าคารวะเพื่อขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลอุทธรณ์  คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.


image เอกสารแนบ