ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางพร้อมคณะผู้บริหาร ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวภาวนา สุคันธวณิช  ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับนายสมจิตร์ ปอพิมาย

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางพร้อมคณะผู้บริหาร ที่เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.


image เอกสารแนบ