ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิด “การประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๓”
image

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ และคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิด “การประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๓” ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ