ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดงานอภิปรายหัวข้อ เรื่อง “ประสบการณ์การตรวจสอบสิทธิบัตร”
image

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษเป็นประธานในการเปิดอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์การตรวจสอบสิทธิบัตร” โดยมี คณะผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ