ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
image

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์  คดีชำนัญพิเศษ นำคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา และข้าราชการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประจักษ์ พุทธิสมบัติ บิดานายธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ