ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา
image

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ในโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวม ๒๐๔ คน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ