ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครบรอบ ๖๘ ปี
image

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์   คดีชำนัญพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครบรอบ ๖๘ ปี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ