ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการและข้าราชการ ศาลยุติธรรม ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
image

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ ได้ให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ในวาระโยกย้าย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ได้ร่วมไหว้พระพร้อมสักการะศาลพระภูมิ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๘ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการฯ (อาคาร เอ) กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ